הלכות ריבית, סימן קס"ו-המלוה לחבירו לא יעשה מלאכה בעבדו ולא ידור בחצרו

הרב שריאל רוזנברג
הלכות ריבית, סימן קס"ו-המלוה לחבירו לא יעשה מלאכה בעבדו ולא ידור בחצרו | תשע"ד
Share this