הלכות קריאת שמע, סי' נ"ז וסי' נ"ט ס"ב הפסיד קריאת שמע ביום אם יכול להשלים בלילה והמאחר

הרב משה רוט
הלכות קריאת שמע, סי' נ"ז וסי' נ"ט ס"ב הפסיד קריאת שמע ביום אם יכול להשלים בלילה והמאחר | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this