הלכות קידוש, סימן רע"א סעיף י"ב

הרב פנחס ברונפמן
הלכות קידוש, סימן רע"א סעיף י"ב | תשע"ד
Share this