הלכות קידוש החודש, פרק י"ב הלכה א'-ב'

הרב אברהם טרכטינגוט
הלכות קידוש החודש, פרק י"ב הלכה א'-ב' | תשפ"א
Share this