קידוש החודש, פרק ב' הלכה ח', 8

הרב אברהם טרכטינגוט
קידוש החודש, פרק ב' הלכה ח', 8 | תש"פ
Share this