הלכות קדושת בית הכנסת, חיוב מזוזה בבית כנסת

הרב יוסף רפפורט
הלכות קדושת בית הכנסת, חיוב מזוזה בבית כנסת | תש"פ
Share this