הלכות ציצית, שיעור הבגד,בגד שאול.

הרב אברהם צבי הכהן
הלכות ציצית, שיעור הבגד,בגד שאול. | תשס"ט
Share this