הלכות ציצית, טוית הציצית לשמה, מי כשר לתלות את הציצית בבגד, ציצית שחוטיה נטוים במכונה

הרב אברהם צבי הכהן
הלכות ציצית, טוית הציצית לשמה, מי כשר לתלות את הציצית בבגד, ציצית שחוטיה נטוים במכונה | תשס"ט
Share this