הלכות פרוזבול, במוסדות פיננסיים, חברות וגמחי"ם

הרב שמואל אליעזר שטרן
הלכות פרוזבול, במוסדות פיננסיים, חברות וגמחי"ם

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this