הלכות פרוזבול, אלול

הרב אברהם צבי הכהן
הלכות פרוזבול, אלול | תשס"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this