הלכות ספר תורה, מכירת ספר תורה

הרב אברהם צבי הכהן
הלכות ספר תורה, מכירת ספר תורה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this