הלכות סוכה, סימן תרל"ב-בכמה פוסל סכך פסול ואויר-2

הרב שמשון אלטמן
הלכות סוכה, סימן תרל"ב-בכמה פוסל סכך פסול ואויר-2 | תשע"ב
Share this