הלכות סוכה, סימן תרל"ב-בכמה פוסל סכך פסול ואויר

הרב שמשון אלטמן
הלכות סוכה, סימן תרל"ב-בכמה פוסל סכך פסול ואויר | תשע"ב
Share this