הלכות סוכה, סימן תרכ"ט-מאיזה דבר צריך להיות הסכך

הרב שמעון שטיבי
הלכות סוכה, סימן תרכ"ט-מאיזה דבר צריך להיות הסכך | תשע"ג
Share this