הלכות סוכה, סימן תרכ"ט-מאיזה דבר צריך להיות הסכך

הרב יוסף ליברמן
הלכות סוכה, סימן תרכ"ט-מאיזה דבר צריך להיות הסכך | תשע"ב
Share this