הלכות סוכה, סימן תרכ"ו-דיני סוכה שתחת האילן או תחת הגג

הרב שמשון אלטמן
הלכות סוכה, סימן תרכ"ו-דיני סוכה שתחת האילן או תחת הגג | תשע"ב
Share this