הלכות סוכה, סוכה שתחת האילן והישן תחת המיטה, שיעור ראשון

הרב אליעזר רוז
הלכות סוכה, סוכה שתחת האילן והישן תחת המיטה, שיעור ראשון | תשס"ט
Share this