הלכות יסודי התורה, פרק ג' הלכה ב'-ה', שיעור 3

הרב אברהם טרכטינגוט
הלכות יסודי התורה, פרק ג' הלכה ב'-ה', שיעור 3 | תש"פ
Share this