הלכות 'ותן טל ומטר', הלכות שבת, המשך הטמנה, מחזור ב'

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות 'ותן טל ומטר', הלכות שבת, המשך הטמנה, מחזור ב' | תשפ"ג
Share this