הלכות 'ותן טל ומטר', הלכות שביעית, איסור ספיחין

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות 'ותן טל ומטר', הלכות שביעית, איסור ספיחין | תשפ"ב
Share this