הלכות הגעלת כלים, סימן קט"ז

הרב יחזקאל שינפלד
הלכות הגעלת כלים, סימן קט"ז | תשפ"ב
Share this