הלכות ברכת הפירות והמסתעף

הרב יהודה אריה דינר
הלכות ברכת הפירות והמסתעף | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this