הלכות ברכות, מעשה קדרה, ב'

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות ברכות, מעשה קדרה, ב' | תשפ"א
Share this