הלכות ברכות, היסח הדעת בטעות

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות ברכות, היסח הדעת בטעות | תשפ"ב
Share this