הלכות ברכות, הטועם והשותה בהפסקות

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות ברכות, הטועם והשותה בהפסקות | תשפ"ב
Share this