הלכות ברכות, ברך עץ במקום אדמה

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות ברכות, ברך עץ במקום אדמה | תשפ"ב
Share this