הלכות ארבעת המינים, שיעור הלולב והאם מותר להדביק התיומת בדבק

הרב שמעון שטיבי
הלכות ארבעת המינים, שיעור הלולב והאם מותר להדביק התיומת בדבק | תשע"ג
Share this