הלכות ארבעת המינים, לולב המסתים בשתי תיומות

הרב שמעון שטיבי
הלכות ארבעת המינים, לולב המסתים בשתי תיומות | תשע"ג
Share this