מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בזמן הדלקת נרות החנוכה

הרב שמחה רבינוביץ
מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בזמן הדלקת נרות החנוכה | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this