הלכה, חיוב המעביד לשלם לפועל שלא עבד מחמת אונס/מחלה

הרב יהודה סילמן
הלכה, חיוב המעביד לשלם לפועל שלא עבד מחמת אונס/מחלה | תשס"ט
שו"ת עם הרב סילמן
Share this