הלכה, דיני ממונות, שומר פקדון של דולרים ויורד ערכם

הרב שלמה בארי
הלכה, דיני ממונות, שומר פקדון של דולרים ויורד ערכם | תשס"ט
Share this