הכנה לראש השנה, השבוע האחרון לשנה כיצד מתקנים - שיעור 2

הרב יוסף צבי בן פורת
הכנה לראש השנה, השבוע האחרון לשנה כיצד מתקנים - שיעור 2 | תשפ"ב
Share this