הכנה ליום כיפור, לבקש מחילה להחזיר חוב כספי להיות וותרן

הרב פנחס שלום פרידמן
הכנה ליום כיפור, לבקש מחילה להחזיר חוב כספי להיות וותרן | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this