הכנה לחתונה, מנהגי יום החופה וסדר החופה למעשה, שיעור תשיעי

הרב משה יעקב קליין
הכנה לחתונה, מנהגי יום החופה וסדר החופה למעשה, שיעור תשיעי | תשע"ט
Share this