הכנה לחתונה, מי ראוי לסדר קידושין, חיובי הכתובה ומהותה, דיוקים בכתיבתה, ומקרים נוראים שקרו עקב טעויות וחוסר זהירות, שיעור חמישי

הרב משה יעקב קליין
הכנה לחתונה, מי ראוי לסדר קידושין, חיובי הכתובה ומהותה, דיוקים בכתיבתה, ומקרים נוראים שקרו עקב טעויות וחוסר זהירות, שיעור חמישי | תשע"ט
Share this