הכנה לחתונה, מה העניין הגדול שהקב''ה כ''כ הרבה הבטיח לאבות את ארץ ישראל והקשר לנס חנוכה, שיעור שישי

הרב משה יעקב קליין
הכנה לחתונה, מה העניין הגדול שהקב''ה כ''כ הרבה הבטיח לאבות את ארץ ישראל והקשר לנס חנוכה, שיעור שישי | תשע"ט
Share this