הכנה לחתונה מהותה ותפקידה של האשה בעזרה רוחנית לבעל שמרומזים במצוות נדה, חלה, והדלקת הנר, שיעור שלישי

הרב משה יעקב קליין
הכנה לחתונה מהותה ותפקידה של האשה בעזרה רוחנית לבעל שמרומזים במצוות נדה, חלה, והדלקת הנר, שיעור שלישי | תשע"ט
Share this