הכנה לחתונה, ההלכה והמנהג - לחתן ולמסדר הקידושין שיעור ראשון בעניין מסיבת האירוסין בזמנינו - שטר התנאים, הקנינים שעושים, ושבירת צלחת, שיעור ראשון

הרב משה יעקב קליין
הכנה לחתונה, ההלכה והמנהג - לחתן ולמסדר הקידושין שיעור ראשון בעניין מסיבת האירוסין בזמנינו - שטר התנאים, הקנינים שעושים, ושבירת צלחת, שיעור ראשון | תשע"ט
Share this