הכנה לחתונה, בבית יהודי באים לידי ביטוי מעשי כל הרעיונות הגבוהים של עבודת ה' ומידות טובות ובעניין מחילת העוונות לחתן ולכלה ביום חופתם, שיעור שביעי

הרב משה יעקב קליין
הכנה לחתונה, בבית יהודי באים לידי ביטוי מעשי כל הרעיונות הגבוהים של עבודת ה' ומידות טובות ובעניין מחילת העוונות לחתן ולכלה ביום חופתם, שיעור שביעי | תשע"ט
Share this