הכנה לחתונה, איש ואשה צריכים להבין שהמטרה היא שיתענגו יחד לנצח בגן עדן ויעמידו דורות ישרים ומבורכים, שיעור שני

הרב משה יעקב קליין
הכנה לחתונה, איש ואשה צריכים להבין שהמטרה היא שיתענגו יחד לנצח בגן עדן ויעמידו דורות ישרים ומבורכים, שיעור שני | תשע"ט
Share this