הכותל המערבי, קדושת הכותל המערבי

הרב יעקב מלק
הכותל המערבי, קדושת הכותל המערבי | תשע"ה
Share this