הכוזרי של זמננו, טענת רוב המדענים - פרק 4

הרב אייל ולנר - סדרת שיחות בנושא הספר - הכוזרי של זמננו
הכוזרי של זמננו, טענת רוב המדענים - פרק 4 | תש"פ
Share this