הכוזרי, בריאת העולם

הרב ישי וליס
הכוזרי, בריאת העולם | תש"פ
Share this