היחס של החרדים למצוות ישוב ארץ ישראל, ומה הסיבה שהקב''ה מגלגל כך שפעם החרדים יהיו בקואלציה ופעם לא

הרב יהודה סילמן
היחס של החרדים למצוות ישוב ארץ ישראל, ומה הסיבה שהקב''ה מגלגל כך שפעם החרדים יהיו בקואלציה ופעם לא | תשע"ט
שו"ת עם הרב סילמן
Share this