היונים, מידת הכניעה

הרב יאיר נוסבכר
היונים, מידת הכניעה | תשע"ט
Share this