החלפת יריעה בספר תורה

הרב חיים ברכיה ליברמן
החלפת יריעה בספר תורה | תשע"ד
Share this