הזיקה בין גרמא ובין מעשה הנוצרת על ידי 'שם העושה'

הרב אליעזר בן פורת
הזיקה בין גרמא ובין מעשה הנוצרת על ידי 'שם העושה' | תש"פ
Share this