הזיקה בין 'גרמא' ובין כוונת העשיה - מיסוד שם 'מעשה'

הרב אליעזר בן פורת
הזיקה בין 'גרמא' ובין כוונת העשיה - מיסוד שם 'מעשה' | תש"פ
Share this