הושענא רבה, קבלת עול מלכות שמיים

הרב יעקב עדס
הושענא רבה, קבלת עול מלכות שמיים | תשפ"ג
Share this