הושענא רבה, עד מתי נמשך המשפט?

הרב יוסף צבי בן פורת
הושענא רבה, עד מתי נמשך המשפט? | תשפ"ב
Share this